MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie, SHD en bewonerscommissie Hoorneslaan Noord Oost komen tot aanvullende regeling voor huurders met laagste inkomens

30-06-2015

Afgelopen maart informeerde Dunavie de bewoners van de Hoorneslaan in Katwijk dat zij de 96 woningen gaat slopen en op de betreffende locatie circa 83 nieuwe woningen met lift terugbouwt. Uit de huisbezoeken door medewerkers van Dunavie en uit de petitie die Dunavie ontving namens de bewoners, blijkt dat er onder huurders van de Hoorneslaan Noord Oost ongerustheid is over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningen die op WoningNet aangeboden worden. Dunavie deelt deze ongerustheid

Op basis van proefberekeningen van de huurtoeslag ziet Dunavie dat haar besluit om de woningen te slopen voor met name huurders met een zeer laag inkomen en huurders die net geen huurtoeslag ontvangen behoorlijke financiële impact heeft. Naast de tegemoetkoming in de verhuiskosten hoeft Dunavie wettelijk geen aanvullende regelingen te bieden. Omdat Dunavie de zorg van bewoners deelt, heeft zij samen met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) en de bewonerscommissie gesproken en een oplossing gezocht voor deze groep huurders. Dunavie biedt deze huurders, met een inkomen tot € 34.911, 10% korting op de maandhuur van hun nieuwe sociale huurwoning met een huurprijs vanaf € 500. Hiemee komt Dunavie de huurders met een laag inkomen tegemoet door de huursprong te matigen. De SHD en bewonerscommissie zien deze regeling als een goede oplossing.

Achtergrond
Op 9 maart 2015 bracht Dunavie de huurders van de drie flats aan de Hoorneslaan de sloopboodschap gebracht door huis aan huis de mensen te informeren en aansluitend op twee avonden hen in de gelegenheid te stellen om hun vragen te stellen en emoties te delen. Na het mededelen van het sloopbesluit heeft een team van Dunavie 94 van de 96 huishoudens binnen vijf weken bezocht. Eén huurder wilde geen bezoek en een ander was inmiddels al verhuisd. Alle huurders staan ingeschreven als woningzoekende en er is stadsvernieuwingsurgentie aangevraagd. Op 5 juni 2015 is de stadvernieuwingsurgentie
afgegeven.

< Terug naar overzicht