MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie ontvangt ‘diamant’ bij Talent naar de Top

26-05-2015

Dunavie ondertekende in 2013 het Charter Talent naar de Top. Hiermee onderstreept Dunavie het belang van diversiteit binnen de organisatie waarbij zij extra aandacht heeft voor doorstroming van vrouwen naar een hogere staf/management functie. Directeur Alfred Busser sprak bij de ondertekening de ambitie uit voor minimaal 30% vrouwen in de top van Dunavie. Uit handen van Gerdi Verbeet in het bijzijn van Sybilla Dekker en Gerrit Zalm ontving Alfred Busser vandaag, dinsdag 26 mei 2015, de diamant voor het behalen van deze ambitie in zeer korte tijd.

Waarom aandacht voor diversiteit?
De trotste directeur Alfred Busser licht toe: ‘Diversiteit van ons medewerkersbestand leidt tot kwaliteit, meer innovaties en betere prestaties. Het beleid van Dunavie richt zich op bevorderen van diversiteit binnen de gehele organisatie in de meest breedste zin van het woord. Het ondertekenen van deze charter, gericht op de doorstroming van vrouwen naar hogere functies binnen een organisatie, is daar een belangrijk onderdeel van. Dunavie is een mensenorganisatie. Wij zien de optimale inzet van onze medewerkers en hun kwaliteiten als de belangrijkste voorwaarden om onze ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Wij hebben veel talent in huis en bieden onze medewerkers graag de mogelijkheid dit talent te ontplooien. Ontwikkeling van onze medewerkers is namelijk ontwikkeling van Dunavie.’

< Terug naar overzicht