MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie vervangt deuren Rooie Buurt door boerendeuren

12-02-2015

Er is al veel over gezegd en geschreven: het vervangen van de voordeuren in de Rooie Buurt.

Dit naar aanleiding van klachten over tocht en vocht. Aanvankelijk leek het vervangen van de boerendeur door een hele deur de beste oplossing om de tocht- en vochtproblematiek op te lossen. De gemeenteraad en een aantal bewoners gaf echter aan een sterke voorkeur te hebben voor behoud van de traditionele boerendeur.

Enquête
Om de juiste beslissing te nemen, heeft Dunavie haar huurders in de Rooie Buurt om hun mening gevraagd. In januari van dit jaar hebben de huurders een brief gekregen met de vraag welke type voordeur hun voorkeur heeft. De bewoners konden kiezen uit het type boerendeur (met een onder- en een bovendeel die los van elkaar te openen zijn) en het type hele deur.

Uitslag
De enquêtes zijn verzameld en de stemmen zijn geteld. Van de 178 verstuurde formulieren zijn er 102 volledig ingevuld bij Dunavie ingeleverd. 85 (=83%) bewoners stemden voor een boerendeur, waarvan 74 bewoners aangaven daar een ‘sterke voorkeur’ voor te hebben. 12 bewoners hadden voorkeur voor een hele deur en 5 bewoners hadden geen voorkeur. Dit betekent dat er door de bewoners een duidelijke voorkeur uitgesproken is voor de boerendeur. Na overleg met de bewonerscommissie heeft Dunavie dan ook besloten de huidige deuren van de Rooie Buurt te vervangen door boerendeuren. Woensdag 11 februari 2015 zijn de bewoners via een brief op de hoogte gesteld over de uitslag van de enquête en het besluit van Dunavie.

Hoe nu verder?
Voor het vervangen van de boerendeuren is een nieuwe omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Met de gemeente is afgesproken dat deze aanvraag zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Het streven is om dit jaar alle deuren in de Rooie Buurt te vervangen. Dunavie houdt de bewoners schriftelijk op de hoogte over de verdere gang van zaken.
< Terug naar overzicht