MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Prestatieafspraken wonen Katwijk

11-05-2016

De gemeente Katwijk, Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) en woningcorporatie Dunavie hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over de Prestatieafspraken Wonen Katwijk 2016 tot en met 2019.

Een hele mond vol, maar simpel gezegd betekent het dat drie partijen die een belangrijke rol spelen in het sociale woonvoorziening van Katwijk, afspraken hebben gemaakt over wat er tussen nu en 2019 op het gebied van sociaal wonen in de gemeente moet worden bereikt. Het gezamenlijke uitgangspunt van de onderhandelingen is geweest: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in Katwijk. De drie partijen leggen de prestatieafspraken nu eerst voor aan hun respectievelijke achterban, waarna naar verwachting 1 juni 2016 een definitief akkoord getekend zal worden.

We kijken terug op een lang traject van overleggen dat heeft geleid tot deze prestatieafspraken. Soms leek het langer te duren en stroever te lopen dan wij alle drie zouden willen. Maar de tijd nemen om tot elkaar te komen, is achteraf bekeken absoluut goed geweest: er liggen nu gezamenlijke afspraken die het product zijn van gezamenlijk overleg en die verder gaan dan hetgeen de gemeente in de Woonvisie als wenselijk had aangegeven. Daarmee wordt een betere positie voor huurders in Katwijk gegarandeerd. In de nieuwe prestatieafspraken staat de huurder centraal: het uitgangspunt waarin de gesprekspartners elkaar altijd konden vinden.

Betaalbaar, duurzaam en prettig wonen
Er komen tot en met 2019 meer en goedkopere huurwoningen in Katwijk. Er worden in die periode 300 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. 85 procent van de huurwoningen uit nieuwe projecten wordt in de categorie ‘betaalbaar’ aangeboden (maximaal 628 euro per maand). Daarnaast is er afgesproken dat ook 80 procent van de bestaande woningen een huurprijs in die categorie krijgt. En Dunavie verlaagt de streefhuur bij meer dan 1.000 woningen die vrijkomen, zodat die bij nieuwe verhuur ook betaalbaar worden.

Op het duurzaamheidsfront worden in de prestatieafspraken ook grote stappen gezet. Bijna 500 woningen worden gerenoveerd. Bijna 2.000 woningen van buiten worden opgeknapt, waarbij onder andere spouwmuur- en dakisolatie wordt aangebracht. Verder gaan huurders meebeslissen of en zo ja welke duurzaamheidsmaatregelen er in hun huis komen. Aan huurders van bijna 4.000 woningen wordt een individueel keuzepakket aangeboden met bijvoorbeeld zonnepanelen en vloerisolatie. Dunavie betaalt 50 procent van de investering van dit duurzame keuzepakket, dat bekendstaat als “De groene keuze van….”. De andere helft betalen de bewoners in termijnen bovenop de huurprijs terug.

Om de leefbaarheid in de wijken te bevorderen, komt er onder andere een gedragswijzer om (buren)overlast tegen te gaan en wordt er door een onafhankelijk onderzoeksbureau een onderzoek onder bewoners uit de Rooie Buurt uitgevoerd. Bewoners uit die buurt krijgen dan inspraak over de leefbaarheid in hun wijk en kunnen voorstellen aandragen voor betere communicatie met Dunavie.

Benieuwd naar wat de prestatieafspraken verder voor u zullen betekenen? U vindt het volledige document hier.

Vraag en antwoord

Wat zijn prestatieafspraken?
In de nieuwe Woningwet van 2015 staat dat corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken moeten maken over de sociale huurwoningen. De nieuwe prestatieafspraken hebben betrekking op de periode 2016-2019.

Wat verandert er ten aanzien van betaalbaarheid?
Met ingang van 1 januari 2016 heeft Dunavie voor meer dan 1.000 woningen de streefhuur verlaagd, zodat deze woningen bij mutatie in de categorie betaalbaar (< € 628,76 prijspeil 1.1.2016) worden aangeboden. Ook de jaarlijkse huurverhoging is door Dunavie gematigd. De laagste inkomens krijgen per 1 juli 2016 een huurverhoging van 0,6 procent. In de nieuwe prestatieafspraken is dit gematigder huurbeleid gegarandeerd. Dunavie garandeert voor de komende jaren dat 80 procent van alle sociale huurwoningen tot de betaalbare klasse blijft behoren.

Komen er ook betaalbare nieuwbouwwoningen?
De afgelopen jaren hadden nieuwbouwwoningen een huurprijs tussen de €660,- en €710,-. Met de prestatieafspraken is overeengekomen dat 85 procent van de woningen in nieuwe projecten een huurprijs onder de €628,- heeft. Met deze huurprijsgrens kunnen ook de huurders die afhankelijk zijn van huursubsidie aanspraak maken op een nieuwbouwwoning.

Zijn er ook afspraken gemaakt over leefbaarheid?
Ja, er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over burenoverlast. Het is belangrijk dat het woongenot van huurders wordt gegarandeerd. De leefbaarheid in de directe omgeving staat daarbij centraal. Er komt verder een buurtonderzoek voor bewoners uit de Rooie Buurt. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk bureau uitgevoerd.

Waar komen de nieuwe projecten van sociale huurwoningen?
Het gaat daarbij onder meer om de locaties Oeverpolder, Mauritsschool, Kanaalstraat/van Saxenstraat en Vijverhofschool. Op de lange termijn is de locatie van het vliegkamp Valkenburg van groot belang. Dunavie verwacht op den duur een deel van het verouderende woningbezit te moeten slopen en vervangen door nieuwbouw. Daarvoor is nog maar beperkt ruimte voor binnen Katwijk. Daarom is schuifruimte nodig om alle huishoudens goed te kunnen huisvesten.

Waarom al die maatregelen ten aanzien van duurzaamheid?
Daar zijn twee redenen voor: een lagere energierekening en meer wooncomfort. Voor sommige bewoners is de energierekening een grote kostenpost en een beter geïsoleerd huis leidt tot lagere kosten. Daarnaast is een beter geïsoleerd huis comfortabeler: minder kou en tocht dus het voelt prettiger in huis. Wel willen we huurders zo goed en zo veel mogelijk de kans geven om zelf te beslissen over duurzaamheidsmaatregelen in hun huis.

Is er een lijst met de huizen die in aanmerkingen komen voor de “de groene keuze van..”?
We informeren huurders als we zeker weten dat we de maatregelen kunnen uitvoeren. Dit vereist technisch vooronderzoek want niet alle woningen zijn hiervoor geschikt en daarom informeren we de bewoners geleidelijk als ze in aanmerking komen voor deze aanpak.

Wanneer gaat Dunavie aan de slag met duurzaamheid?
Dunavie is al begonnen. Bij onder andere de Randweg en de Dennenlaan heeft Dunavie al de eerste projecten uitgevoerd en we rollen dit de komende jaren verder uit. Huurders worden ruim van tevoren geïnformeerd over de aanpak.

* Na de definitieve ondertekening van de prestatieafspraken wordt deze lijst met vragen en antwoorden verder aangevuld. Heeft u ondertussen vragen die hier niet beantwoord worden? Neem dan alstublieft contact op met Christa Uithol, manager woondiensten Dunavie, tel: (06) 215 82 665.

< Terug naar overzicht