MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

2013: Ontwikkeling huurprijs en aanbod sociale huurwoningen in Katwijk

09-05-2014

De Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en omstreken stuurde onlangs een persbericht over de ontwikkelingen en het aanbod van de sociale woningen in de regio Rijnland. De cijfers die zij gebruikten komen uit het jaarverslag over 2013 van Woonzicht.nl en geven een algemeen beeld van de regio. Op een aantal punten wijkt het beeld van Katwijk af van dat van de regio. In dit bericht leest u de ontwikkeling van de huurprijs en het aanbod van sociale woningen specifiek voor Katwijk.

Klik hier voor het persbericht  van Federatie van huurderorganisaties van Leiden en omgeving.

Huurprijzen Regio Dunavie

Huur tot € 374,44
Goedkoop

3,7% van de verhuurde woningen 11,8% van de verhuurde woningen
Huur € 374,44-€ 574,35
Betaalbaar
40,3% van de verhuurde woning 43,6% van de verhuurde woningen
Huur € 574,35 - € 681,02
Duurdere huur
56% van de verhuurde woningen 44,6% van de verhuurde woningen

Conclusie: Ruim 55% van de door Dunavie verhuurde woningen heeft een huur tot € 574,35. In de regio ligt dit percentage op 44%.

Reactie Regio Dunavie
Aantal reacties 20% minder dan 2012 23% minder dan in 2012

Op onze woningen werd in 2013 gemiddeld 79 keer gereageerd. De belangstelling is gedaald van 103 in 2012 naar 79 in 2013. Daarnaast zien we het aantal weigeringen stijgen. De verhuurde woningen hebben een acceptatiegraad van 9% (14% in 2012). Dat betekent dat we een woning vaker moeten aanbieden voordat deze is verhuurd: 11 keer in 2013. In 2012 was dit nog 7 keer.
Doorstroming Regio Dunavie
Aantal verhuringen 2013: 2.498
2012: 2.613
5% minder verhuringen
2013: 504
2012: 449
12% meer verhuringen

In de regio is het aantal verhuringen met 5% gedaald. Er zijn dus 5% minder woningen verhuurd dan in 2012. Dunavie verhuurde 12% meer woningen. Projecten als Floriante dragen bij aan een betere doorstroming. Met de verhuur van Westerhaghe en 't Duyfrak in 2014 verwacht Dunavie de doorstroming verder te stimuleren.

< Terug naar overzicht