MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Huurders Dunavie krijgen voorrang bij nieuwbouw

09-04-2014

Door het samengaan van de regio’s Rijnstreek en Holland Rijnland was een nieuwe huisvestingsverordering noodzakelijk. In deze verordening staan de afspraken over het toewijzen van huurwoningen binnen de regio. Nieuw is de mogelijkheid van toepassen lokaal maatwerk. Dit biedt gemeenten de ruimte om lokale volkshuisvestelijke knelpunten op te lossen. Dinsdag 8 april 2014 heeft de gemeente Katwijk een besluit genomen het toepassen van lokaal maatwerk binnen de gemeente.

Wat betekent dit voor Katwijk
De verordening biedt de mogelijkheid om maatwerk (voorrang aan bepaalde groepen woningzoekenden) toe te passen voor bestaande bouw (maximaal 30%) en nieuwbouw (geen maximum). Besloten is om in 2014 in Katwijk alleen bij nieuwbouwprojecten lokaal maatwerk toe te passen. Dit betekent voorrang voor huurders van Dunavie bij de hieronder genoemde nieuwbouwprojecten: 

36 appartementen en 53 eengezinswoningen in ’t Duyfrak.
Huurders van Dunavie uit sociale huurwoningen krijgen bij de eerste aanbieding voorrang bij de toewijzing. Daarna vindt toewijzing plaats aan overige woningzoekenden. 
26 appartementen in Westerhaghe. Huurders van Dunavie uit sociale huurwoningen en die inwoner zijn van de dorpskern Rijnsburg krijgen bij de eerste aanbieding voorrang bij de toewijzing. Daarna vindt toewijzing plaats aan overige woningzoekenden. 
16 appartementen in Haven fase 3: Huurders van Dunavie uit sociale huurwoningen en die inwoner van de dorpskern Katwijk zijn krijgen bij de eerste aanbieding voorrang bij de toewijzing. Daarna vindt toewijzing plaats aan overige woningzoekenden.
Binnen de groep kanidaten die voorrang krijgen, geldt de inschrijfduur als toewijzingscriteria.

‘Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) is altijd warm voorstander geweest van lokaal maatwerk. Wij vinden dit een belangrijk een belangrijk onderwerp en dringen er ook op aan dat de gemeente en Dunavie gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid’, aldus Cees Oostindie voorzitter van de SHD.

Toetsing
De inzet van lokaal maatwerk wordt jaarlijks opnieuw bekeken en geëvalueerd.

Toewijzing en informatie
Ook de woningen waar lokaal maatwerk op van toepassing is, worden via Woningnethollandrijnland.nl aangeboden. Op dit moment kunnen geïnteresseerden reageren op de woningen in Westerhaghe. Half april 2014 worden de appartementen van ’t Duyfrak via WoningNet Holland Rijnland aangeboden. Meer informatie over de woningen vindt u ook op de website van Dunavie, via advertenties in de lokale kranten en via social media.

< Terug naar overzicht