MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Plannen De Vlietstede herzien

22-01-2010

Stichting DSV en woningcorporatie SpiritWonen werken al geruime tijd aan de herontwikkeling van woonzorgzone “De Vlietstede” in Rijnsburg. In overleg met de gemeente Katwijk is in 2009 de intentie uitgesproken om te kiezen voor een integraal nieuwbouwplan op de huidige locatie. Voordat dit plan definitief kan worden uitgevoerd, moesten er nog belangrijke financiële en ruimtelijke aandachtspunten nader worden onderzocht. Deze onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd en wijzen uit dat de beoogde plannen herzien moeten worden.

Resultaat onderzoeken

De intentie om samen een project te realiseren is altijd aanwezig geweest. Daarnaast moet een project ook stedenbouwkundig, architectonisch, programmatisch en financieel haalbaar zijn. Na grondig onderzoek bleek er een onoverkomelijk knelpunt te zijn: een (groot) financieel tekort op het totaalproject. De laatste maanden van 2009 hebben DSV, SpiritWonen en de gemeente Katwijk intensief samengewerkt om het plan haalbaar te maken. Naar nu blijkt, is het gezamenlijke nieuwbouw project “De Vlietstede” op de locatie de Vlietstede geen haalbaar plan. Op basis van het bestaande plan en naar aanleiding van gedegen extra onderzoek hebben de partijen besloten om het gezamenlijke nieuwbouwplan op de locatie de Vlietstede stop te zetten. Alle aandacht wordt nu gericht op een afzonderlijk plan voor zowel DSV als SpiritWonen.

Vervolg

DSV Verzorgd Leven zal, in samenspraak met de gemeente Katwijk, een solitair nieuwbouwplan ontwikkelen op de huidige locatie. Dunavie (rechtsopvolger van SpiritWonen) is voornemens een grondige renovatie van de huidige woningen uit te voeren. Daarvoor zal Dunavie nog nader onderzoek doen. Partijen blijven met elkaar samenwerken in het proces waar nodig en gewenst. De bewoners van woonzorgcentrum "De Vlietstede", de bewoners van de aanleunwoningen en de omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd door de betrokken partijen.

< Terug naar overzicht