MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie ondertekent Charter ‘Talent naar de Top’

11-11-2013

Dunavie ondertekent maandag 11 november het Charter Talent naar de Top. Hiermee onderstreept Dunavie het belang van diversiteit binnen de organisatie waarbij zij extra aandacht heeft voor doorstroming van vrouwen naar een hogere staf/management functie. Namens Dunavie ondertekent directeur Alfred Busser het Charter, Sybilla Dekker van de Taskforce en Stichting Talent naar de Top ondertekent namens Talent naar de Top.

Waarom deze charter?
Directeur Alfred Busser licht toe; Diversiteit van medewerkers binnen een organisatie leidt tot kwaliteit en betere prestaties. Het beleid van Dunavie richt zich op bevorderen van diversiteit binnen de gehele organisatie in de meest breedste zin van het woord. Het ondertekenen van deze charter, gericht op de doorstroming van vrouwen naar hogere functies binnen een organisatie, is daar een belangrijk onderdeel van. Dunavie is een mensenorganisatie. Wij zien de optimale inzet van onze medewerkers en hun kwaliteiten als de belangrijkste voorwaarden om onze ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Wij hebben veel talent in huis en bieden onze medewerkers graag de mogelijkheid dit talent te ontplooien. Ontwikkeling van onze medewerkers is namelijk ontwikkeling van Dunavie.

Charter
Door het ondertekenen van het Charter confirmeren we ons nog meer aan dit belangrijke thema. Het biedt ons de mogelijkheid om van andere organisatie te leren, kennis te delen en elkaar te inspireren. Man&vrouw (m/v) diversiteit in een organisatie wordt namelijk niet vanzelf realiteit. Daar zijn doelstellingen, maatregelen en commitment voor nodig. Het Charter Talent naar de Top is een publiek commitment, een code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v diversiteit aan de (sub) top. Werkgevers, bedrijven, organisaties en instellingen, committeren zich aan duidelijke meetbare m/v diversiteitsdoelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de behaalde resultaten.


< Terug naar overzicht