MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie wijzigt koers onderhoudsplan J.Th. de Visserstraat en Treubstraat

08-10-2013

Voor de zomer is Dunavie gestart met de voorbereidingen voor het onderhoud aan de J.Th. de Visserstraat en de Treubstraat in Katwijk. Tijdens deze voorbereidingen kregen we te maken met verschillende tegenvallers en hoog oplopende extra investeringen. Daarom heeft Dunavie besloten om de koers te wijzigen.

Hoe nu verder?
Dunavie stopt met het huidige onderhoudsplan voor de J.Th. de Visserstraat en de Treubstraat. Wel voeren wij een beperkte onderhoudsbeurt uit. En we maken de herstelwerkzaamheden aan de kopgevels en het saneren van het asbest af. Welke werkzaamheden onder de onderhoudsbeurt vallen en wanneer deze worden uitgevoerd, is nog niet bekend. Samen met de betreffende bewonerscommissie onderzoeken we welke specifieke wensen van bewoners meegenomen kunnen worden bij het uitvoeren van de onderhoudsbeurt.

Tegenvallers
Tijdens de voorbereidingen constateerden we dat de kwaliteit van de gebouwen minder goed is dan we hadden verwacht en hadden kunnen voorzien. Ook bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de zes kopgevels lopen we tegen zaken aan die we eerst moeten oplossen om weer verder te kunnen met de geplande werkzaamheden. Zoals het herstellen van het beton en saneren van asbest. Op dit moment stuiten we op de volgende tegenvaller, namelijk de matige kwaliteit van de betonbalken boven de kozijnen. Technisch is alles mogelijk en kunnen we alles oplossen. Alleen kost dit heel veel extra geld en tijd. En om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, zou ook een deel van de bewoners voor een bepaalde periode hun woning moeten verlaten. Kortom, we hebben besloten het plan stop te zetten vanwege de hoge extra investeringen.

Informatievoorziening
De bewoners van beide flats zijn inmiddels op de hoogte van de gewijzigde koers. Met de bewonerscommissie zijn wij in gesprek over de onderhoudsbeurt. Dunavie verwacht eind 2013 meer duidelijkheid te kunnen geven hoe de onderhoudsbeurt voor de J.Th. de Visserstraat en de Treubstraat eruit ziet.
< Terug naar overzicht