MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie start volgend voorjaar onderhoud Schaepmanstraat

07-10-2013

Dunavie heeft geconstateerd dat het groot onderhoudsplan met verbeteringen voor de Schaepmanstraat niet op de (wettelijk) benodigde steun van 70% van de huurders kan rekenen en heeft daarom besloten het huidige plan definitief niet uit te voeren. Concreet betekent dit dat Dunavie het plan terugbrengt naar een onderhoudsplan waarin de mogelijkheid voor individuele CV-installatie wordt bekeken.


Geen overeenstemming
Dunavie heeft meerdere pogingen gedaan om tot een gedragen projectvoorstel te komen. Helaas kwam Dunavie, ondanks de bemiddelingspogingen van de SHD, niet met de bewonerscommissie Schaepmanstraat tot overeenstemming. Wethouder Van Duijn heeft nog een laatste bemiddelingspoging gedaan, maar ook deze poging leidde niet tot overeenstemming. Dunavie en de bewonerscommissie blijven het oneens over de hoogte van de huurverhoging voor de comfortverbeteringen in het onderhoudsplan. Dat betekent dat wij bij ons besluit van 24 juli 2013 blijven om te stoppen met het groot onderhoudsplan met verbeteringen.

Onderhoudsplan
Dat betekent dat we de werkzaamheden terugbrengen naar een onderhoudsplan. Zoals het er nu naar uit ziet, starten we in maart 2014 met de werkzaamheden:
• Aanpak van de centrale entree, trappenhuis en lifthallen
• Vervangen van de galerij en balkonhekken
• Vervangen van de privacyhekken op het balkon
• Schilderwerk, buitenschil en algemene ruimte (exclusief bergingen)
• Reparatie en isoleren van de noordelijke kopgevel

Individuele wensen huurders
Dunavie gaat ook de collectieve CV-installatie vervangen voor een nieuwe collectieve CV-installatie. We hebben begrepen dat een individuele CV-installatie een wens van de bewoners is. Dunavie neemt deze optie graag mee in het opstellen van het onderhoudsplan. Hier staat wel een huurverhoging tegenover en is ook instemming van tenminste 70% van de bewoners noodzakelijk. Bewoners krijgen ook de mogelijkheid om voor de optie van dubbelglas te kiezen. Ook dit is een comfortverbetering waar een huurverhoging tegenover staat. Omdat dubbelglas per woning kan worden gerealiseerd, kunnen wij dit op verzoek van de betreffende bewoner in de woning uitvoeren.

Inloopavond
Bewoners zijn maandag 7 oktober geïnformeerd over het aangepaste onderhoudsplan voor hun complex. Binnenkort organiseert Dunavie een inloopbijeenkomst voor bewoners om hen verder te informeren en om vragen te beantwoorden. Bewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
< Terug naar overzicht