MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Problemen bij huurbetaling? Wat nu?!

18-09-2013

Door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld verlies van uw baan, kunt u in financiële problemen komen. Hierdoor wordt het misschien steeds lastiger om uw huur op tijd te betalen. Zit u in zo’n situatie? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we dan naar mogelijke oplossingen. Wij begrijpen dat de drempel om over financiële problemen te praten hoog is. Maar door er tijdig over te praten en actie te ondernemen voorkomt u een hoop problemen.

Oplossing
Een van de mogelijkheden is het afspreken van een betalingsregeling. In dat geval betaalt u elke maand een bepaald bedrag bovenop de huur om de achterstand in te lopen. Aan deze regeling zijn geen kosten, maar wel strenge voorwaarden verbonden. Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Of wellicht is verhuizen naar een andere, goedkopere woning een mogelijkheid. Wij denken graag met u mee!

Ons betalingsbeleid
Als wij geen huurbetaling van u ontvangen en er is geen contact geweest, of u houdt zich niet aan de gemaakte afspraken, dan hanteren wij strikte regels:

  • Wanneer wij uw betaling niet uiterlijk de eerste van de maand hebben ontvangen, ontvangt u van ons een aanmaning. 
  • Reageert u hier niet op , dan ontvangt u van ons een tweede brief. Hierin verzoeken wij u wederom om het huurbedrag direct aan ons te betalen. 
  • Doet u dat niet en neemt u geen contact met ons op, dan schakelen wij de deurwaarder in. De kosten die de deurwaarder maakt om de huur(achterstand) te incasseren komen voor uw rekening. 
  • Wanneer u na inschakeling van de deurwaarder niet overgaat tot huurbetaling, is de uiterste consequentie huisuitzetting.

Voorkomen huisuitzetting
Huisuitzetting (ontruiming) is een ingrijpende maatregel met verstrekkende, emotionele gevolgen. Dunavie doet er dan ook alles aan om een huisuitzetting te voorkomen. De gemeente Katwijk, GGD en Dunavie werken intensief samen om Katwijkse inwoners te helpen een huisuitzetting door huurschuld te voorkomen. In juli 2012 sloten Dunavie, de gemeente Katwijk en de GGD het convenant ‘Voorkomen huisuitzetting’.Het convenant voorziet erin dat huurders met een bepaalde huurachterstand worden aangemeld bij de GGD. De GGD gaat vervolgens op huisbezoek om te kijken of er sprake is van meer problemen dan alleen financiële. Als dat het geval blijkt te zijn en/of als er minderjarige kinderen op het adres wonen, valt het adres onder het convenant. De GGD leidt dit gezin dan naar Budget Informatie Punt van de gemeente Katwijk voor schuldbemiddeling en, indien nodig, naar andere hulpverlenende instanties. Dit kan de GGD alleen doen als de huurder hulp aanvaart, meewerkt en de gemaakte afspraken nakomt.


Rechter
Wanneer alle pogingen om tot goede afspraken over de huurbetaling nergens toe leiden of afspraken worden niet nagekomen, blijft er voor ons geen andere mogelijkheid over dan bij de rechter een vonnis te vragen voor huisuitzetting. Alleen met een rechterlijke uitspraak kan worden overgegaan tot huisuitzetting.

Communicatie
Een huisuitzetting roept altijd emotie op. Wij krijgen bij een huisuitzetting dan ook geregeld vragen van omwonenden, van mensen die zich het lot van de betreffende huurders aantrekken, van instanties en van de pers. Wij lichten dan de algemene werkwijze toe. Om de privacy van onze huurders te beschermen gaan wij niet in op specifieke afspraken met betreffende huurders.

Tips om financiële problemen te voorkomen
Wat kunt u zelf doen om financiële problemen te voorkomen/op te lossen? Hieronder een aantal tips:
• Neem tijdig contact op met de betreffende organisatie als op tijd betalen lastig wordt.
• Kijk of u recht heeft op toeslagen. Voor meer informatie: www.toeslagen.nl
Raadpleeg het Budget Informatie Punt van de gemeente Katwijk. Hier kunt u terecht met allerlei vragen over geldzaken. Het BIP organiseert ook twee keer per jaar een budgetcursus.
• Tips om goed met geld om te gaan vindt u op www.nibud.nl.
• Het bijhouden van een kasboek kan u inzicht geven in uw uitgaven. Op de website van het Nibud vindt u hier ook meer informatie over.
• Vraag advies en aanvaar hulp!

U bereikt Dunavie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (071) 820 08 00. U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van Dunavie.

< Terug naar overzicht