MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Grond voor sociale huurwoningen ’t Duyfrak overgedragen

11-07-2013

In ’t Duyfrak kan de bouw van 89 huurwoningen in deelplan 3 van start. Op dinsdag 9 juli 2013 droeg de gemeente de percelen bouwgrond hiervoor over aan woningcorporatie Dunavie. Wethouder Willem van Duijn en directeur-bestuurder van Dunavie Alfred Busser, zijn verheugd weer een volgende stap te kunnen zetten in de realisatie van de populaire wijk in Valkenburg.

89 sociale huurwoningen
In totaal komen in deelplan 3, gelegen tussen de Voorschoterweg en de al gerealiseerde bebouwing in t Duyfrak, zon 146 woningen. Met de grondoverdracht kan nu worden gestart met de bouw van 89 sociale huurwoningen. Het betreft 36 appartementen met lift en 53 eengezinswoningen.

Oplevering
De werkzaamheden gaan binnenkort van start. De opleveringen van de woonblokken vinden plaats vanaf het voorjaar 2014.

Meer informatie
Actuele informatie over t Duyfrak en de woningen vindt u op de website www.tduyfrak.nl.


< Terug naar overzicht