MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Woonstichting KBV start op 14 april met onderhoudswerkzaamheden aan de Prins Bernhardlaan

14-04-2009

Op 14 april 2009 start een onderhoudsproject van 112 appartementen aan de Prins Bernhardlaan. De KBV investeert in dit complex en het binnenterrein zodat de bewoners daar zo prettig mogelijk kunnen wonen.

In totaal investeert de KBV € 2.250.000,00 in het onderhoud van de appartementen en het binnenterrein aan de Prins Bernhardlaan. De bewoners van de Prins Bernhardlaan hebben aangegeven dat zij graag de kachels en geisers vervangen zien door individuele centrale verwarming met warm water voorziening. Daarom heeft de KBV, in samenwerking met de bewonerscommissie, gekeken wat verder gedaan moet worden zodat het wonen in de flat de komende jaren voldoet aan de kwaliteitswensen.

De KBV heeft een bouwteam in het leven geroepen om de technische zaken en de bewonerszaken goed op elkaar af te stemmen. Dit bouwteam bestaat uit de aannemer, de technisch projectleider van de KBV en de sociaal projectleider van de KBV. Het onderhoudsplan is door dit bouwteam, in samenwerking met de bewonerscommissie, gerealiseerd.
De werkzaamheden die gaan plaatsvinden zijn:
- het vervangen van de geiser en gaskachel door individuele centrale verwarming met warm watervoorziening;
- aanbrengen van collectieve mechanische ventilatie;
- vervangen van de riolering.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in bewoonde staat. Voor bewoners met een specifieke zorgbehoefte worden er extra voorzieningen geregeld door de KBV. Twee keer per week zorgt de KBV voor een sociaal spreekuur, zodat de bewoners daar vragen kunnen stellen. Voor de zittende huurders wordt de huurprijs niet verhoogd naar aanleiding van dit onderhoudsproject. De verwachting is dat dit project in februari 2010 wordt afgerond.

De feiten:
• Totale investering van het onderhoudsplan (appartementen en binnenterrein) inclusief een sociaal plan: € 2.250.000,00. Dit
  betekent een investering van € 20.000,00 per woning.
• Het onderhoudsplan is tot stand gekomen door samenwerking van een bouwteam met de bewonerscommissie van dit
  complex.
• De werkzaamheden worden uitgevoerd in bewoonde staat.
• Voor bewoners met een specifieke zorgvraag heeft de KBV extra voorzieningen geregeld.
• De huurprijs wordt niet verhoogd voor de zittende huurders.

< Terug naar overzicht