MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Asbest gevonden tijdens werkzaamheden Colijnstraat

06-06-2013

Tijdens renovatiewerkzaamheden de Colijnstraat is een laag bitumen aangetroffen in de kopgevel. De lijmlaag onder het bitumen blijkt asbest te bevatten. Het betreft hier hechtgeboden asbest. Dat betekent dat de asbestvezels stevig zijn verankerd in het basismateriaal. Hechtgebonden asbest is bij normaal gebruik niet gevaarlijk. Als hechtgebonden asbest wordt beschadigd, kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Het is dus van belang dat losse asbest wordt opgeruimd.

Om te bepalen of er asbest los is geraakt en waar dat terecht is gekomen, heeft Dunavie onderzoek laten doen. Daaruit blijkt dat op de begane grond een minimale hoeveelheid asbest terecht is gekomen. De aangetroffen concentratie asbest was dermate laag dat er geen gevaar is voor de gezondheid van bewoners. Uiteraard laten wij dit asbest wel opruimen. Dat gebeurt op dit moment.

Om er zeker van te zijn dat er geen asbest meer rond het gebouw ligt, hebben wij besloten uit voorzorg ook de galerijen te laten schoonmaken. De balkons die zich het dichtst bij de kopgevel bevinden, worden eveneens schoongemaakt. Deze werkzaamheden vinden vandaag en morgen plaats.

Wij hebben de gemeente Katwijk geïnformeerd over de situatie in de Colijnstraat en de te nemen acties met hen besproken.

Nadat het losse asbest is opgeruimd, kan de aannemer weer verder met zijn werkzaamheden aan de kopgevel. De bitumen-laag wordt gecontroleerd verwijderd, waarna de geplande renovatie van de kopgevels wordt vervolgd.

De flats aan de Dr Visserstraat en de Treubstraat worden ook gerenoveerd. In de kopgevels van de Treubstraat zit ook bitumen verwerkt. Daar wordt de lijmlaag gecontroleerd verwijderd. In de kopgevels van de J. Th. de Visserstraat is geen bitumen en dus geen asbest verwerkt.

< Terug naar overzicht