MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Bewoners Nassaudreef en Rijnflat stemmen in met verbeterplannen

24-04-2013

Dunavie start nog dit najaar met het aanbrengen van verbeteringen aan de Nassaudreef (Cleijn Duijn) en de Rijnflat (Hoornes) in Katwijk. Ook wordt de uitstraling van beide woongebouwen verbeterd. Ruim 90% van de bewoners van beide woongebouwen stemde in met de verbeterplannen. Dunavie heeft de bewoners actief betrokken bij haar plannen. Tijdens twee bewonersbijeenkomsten zijn de renovatieplannen aan de bewoners gepresenteerd en hebben de bewoners een keuze gemaakt uit de verschillende ontwerpvoorstellen.

Geplande werkzaamheden
Bij het groot onderhoud aan de Nassaudreef en de Rijnflat worden de buitenkozijnen geschilderd en de hekwerken van de balkons vervangen. Ook de hoofdentree en de algemene ruimten worden vernieuwd. Hiermee wordt de toegankelijkheid en veiligheid van de woongebouwen verbeterd. Ook gaat Dunavie de woningen isoleren. Daardoor wijzigt het energielabel van de woningen in de Nassaudreef van een gemiddeld D label naar een B/C label. Het energielabel van de Rijnflat wijzigt van een gemiddeld D label naar een C label.

55+er en bijzondere zorgvraag
De Rijnflat is onderdeel van het gebied de Hoornes en wordt gezien als 'De poort van Katwijk'. De Rijnflat is gesitueerd op een markant punt. Bij het aanbrengen van de verbeteringen aan het woongebouw wordt rekening gehouden met de toekomstige 55+er en bewoners met een bijzondere zorgvraag. De toegankelijkheid van het gebouw en de woningen wordt hierop aangepast. In het gebouw wordt een scootmobielruimte en een ontmoetingsruimte voor de bewoners gecreëerd.

Instemming
Bij het toepassen van verbeteringen aan bestaande woningen moet minimaal 70% van de bewoners instemmen met de plannen. Dit percentage is voor beide woongebouwen behaald. De verwachting is dat Dunavie in het najaar van 2013 start met de werkzaamheden voor beide projecten.

 

  Gekozen ontwerp Rijnflat (entree)

 

 

 Gekozen ontwerp Nassaudreef (entree)

 

 

 


 

< Terug naar overzicht