MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie verhoogt de huren maar ontziet lage inkomens

16-04-2013

Deze week ontvangen alle huurders van Dunavie de jaarlijkse huuraanzegging. Daarin lezen onze huurders welke huurverhoging zij krijgen en wat hun nieuwe huurprijs wordt per 1 juli 2013. Huur vormt voor Dunavie de belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee houden wij de kwaliteit van onze woningen in stand en bouwen we goede nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen. Daarnaast draagt Dunavie bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Om deze zaken te realiseren, zijn we genoodzaakt de huur jaarlijks te verhogen.

Woonakkoord

Het Kabinet Rutte II heeft besloten woningcorporaties een verhuurderbelasting te laten betalen, die zij mogen afwentelen op hun huurders door de huren te verhogen. De plannen leveren de overheid geld op, maar hebben gevolgen voor zowel woningcorporaties als huurders. In het woonakkoord staat dat als woningcorporaties geen rekening houden met het inkomen van de huurder, zij hen een huurverhoging mogen geven van 4%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Het woonakkoord biedt ook de mogelijkheid een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Deze komt bovenop het inflatiepercentage van 2,5%. Dunavie heeft ervoor gekozen de lage inkomens te ontzien en scheefwonen te ontmoedigen door wel naar het inkomen van huurders te kijken. Daarom werken wij met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hieronder leest u welke percentages dat zijn en wat Dunavie doorvoert:

  • Huishoudens met een bruto jaarinkomen tot € 33.614 kunnen een extra huurverhoging krijgen van 1,5% bovenop het inflatiepercentage. Dunavie beperkt de extra huurverhoging voor deze doelgroep tot 0,5%, zodat de totale huurverhoging neerkomt op maximaal 3%.
  • Huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen € 33.614 en € 43.000 krijgen een extra huurverhoging van 2% bovenop het inflatiepercentage. In totaal dus 4,5%.
  • Huishoudens met een bruto jaarinkomen boven € 43.000 krijgen een extra huurverhoging van 4% bovenop het inflatiepercentage. In totaal dus 6,5%.
  • Een aantal specifieke complexen krijgt een afwijkende huurverhoging om redenen die vermeld staan in de huuraanzegging.

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek heeft in een schriftelijke reactie laten weten zeer positief te staan tegenover het gebaar dat Dunavie maakt voor de laagste inkomens. De betaalbaarheid voor deze groep huurders is voor hen een belangrijk uitgangspunt.

Inkomensgegevens

Voor het voorstel tot huurverhoging maakt Dunavie gebruik van door de Belastingdienst vastgestelde inkomensgegevens. Bepalend is wie er op 1 juli 2013 op een bepaald adres staan geregistreerd en wat die personen gezamenlijk verdienden in 2011. Inkomens van kinderen tot 23 jaar onder € 20.000 per jaar tellen niet mee bij de inkomenstoets. Er wordt gewerkt met zo recent mogelijke bewoningsgegevens. Dit betekent dat de Belastingdienst de huishoudsamenstelling op 1 juli 2013 (zoals die is volgens de gemeentelijke basisadministratie) koppelt aan de inkomensgegevens van de leden van dat huishouden over 2011.

In overeenstemming met de privacywetgeving ontvangen wij geen bedragen, maar de categorie waarin het inkomen valt. Deze informatie is van belang om ervoor te zorgen dat de huurder een huurverhoging krijgt die past bij het huishoudinkomen. Was het bruto jaarinkomen van de huidige huishoudsamenstelling in 2011 hoger dan € 33.614? Dan ontvangt de huurder bij de huuraanzegging de inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Maximale huurprijs

Het is niet zo dat de huur eindeloos kan blijven stijgen. Er is een grens aan hoe hoog de huur uiteindelijk mag worden. De huur mag niet hoger uitkomen dan de maximale huurprijs conform het woningwaarderingssysteem.

Geliberaliseerde huurwoningen en andere objecten

Woningen met een kale huur boven de huurgrens van € 681,02 noemen we geliberaliseerde huurwoningen (ook wel vrije-sector woningen). Voor geliberaliseerde huurwoningen gelden geen maximale huurprijzen en zijn afspraken over huurverhoging contractueel vastgelegd. Als de huur van een woning tijdens de huurperiode boven de huurgrens van € 681,02 komt, blijft de woning een sociale huurwoning. De regels voor sociale woningen blijven dus gelden tot de woning een nieuwe huurder krijgt.

Voor garages, parkeerplaatsen, scootmobielpaatsen en bergingen hanteren wij het inflatiepercentage als huurverhoging. Voor bedrijfsruimten geldt het huurverhogingpercentage dat contractueel is vastgelegd.

< Terug naar overzicht