MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie ondertekent petitie Huuralarm niet

14-02-2013

Dunavie heeft besloten de petitie Huuralarm niet te tekenen. Reden hiervoor is dat wij niet achter alle punten staan uit het Huuralarm.

Zo zijn wij wel voor een hogere huurverhoging voor de hogere inkomens-groepen (boven de € 43.000) om zo het percentage scheefwoners te verminderen. Tegelijkertijd zijn wij ook tegen een aantal plannen, zoals het afschaffen van het puntenstelsel, de verhuurdersheffing en het doorvoeren van een extra huurverhoging voor bewoners met een inkomen tot € 34.000 (onze primaire doelgroep).

Voor meer informatie over het Huuralarm, verwijzen wij u naar de website van de SHD en de Woonbond.
< Terug naar overzicht