MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie is klaar voor de toekomst met nieuw huurbeleid

31-01-2013

In 2013 krijgt Dunavie te maken met een aantal maatregelen die zorgen voor financiële druk op de organisatie. Onze bijdrage aan de schuld van collega-corporatie Vestia kost ons in 2013 al 1,6 miljoen euro. In 2014 moet Dunavie ruim 3,4 miljoen euro betalen aan de verhoogde verhuurdersheffing en dat loopt op tot 6,7 miljoen euro in 2017. En als de plannen uit het regeerakkoord van het kabinet doorgaan, heeft dat nog grotere gevolgen. Dat vraagt dus om passende maatregelen.

Kosten omlaag, opbrengsten omhoog
Binnen Dunavie is kritisch gekeken naar de mogelijkheden minder geld uit te geven. Dat doen wij bijvoorbeeld door alle uitgaven goed te overwegen, processen zo efficiënt mogelijk in te richten, onze organisatie in te krimpen door natuurlijk verloop en onderhoudskosten goed uit te onderhandelen.

Om onze inkomsten te vergroten, bieden we meer woningen te koop aan. Verder biedt de nieuwe wetgeving ons na invoering de mogelijkheid op bepaalde momenten een huurverhoging door te voeren. Die huurverhoging is noodzakelijk, we dekken daar ongeveer de helft van de totale kosten mee. Daarop hebben wij ons nieuwe huurbeleid ingericht.

Nieuw huurbeleid
Dunavie wil het aantal (sociale) huurwoningen op peil houden zodat wij woonruimte kunnen blijven bieden aan hen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. Wij houden woningen in goede staat en voor renovatie en onderhoud is ieder jaar geld nodig. Ook bouwen we kwalitatief goede woningen tegen betaalbare prijzen. Daarnaast draagt Dunavie bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving.

Om deze zaken te realiseren en te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zijn extra inkomsten nodig. Huur vormt voor Dunavie de belangrijkste bron van inkomsten en daarom zijn we genoodzaakt de huur extra te verhogen. Om in te kunnen spelen op de veranderingen, hebben wij samen met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) nieuw huurbeleid ontwikkeld. Hieronder de hoofdlijnen van ons nieuwe beleid:

  • Dunavie verhoogt jaarlijks de huren met het inflatiepercentage. Als het wetsvoorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt goedgekeurd, dan voeren wij die per 1 juli 2013 ook in. Dat betekent dat de huren naast het inflatiepercentage extra worden verhoogd met 1,5% oplopend tot 6,5%, afhankelijk van het inkomen van de huurder. De extra inkomsten die daarmee ontstaan, dragen wij af aan de overheid.
  • Een nieuwe huurder betaalt een hogere huur dan zijn/haar voorganger. Wanneer een woning leegkomt, wordt de huurprijs opgetrokken richting de wettelijke maximale huurprijs. Daardoor wordt de huurprijs voor nieuwe huurders hoger en komt het voor dat dezelfde woningen en één straat een verschillende huur hebben.
  • Als Dunavie het comfort van een woning verbetert tijdens een renovatieproject, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te treffen of automatische deuren te plaatsen, gaat de huur van die woning omhoog. Renovatieplannen worden ter instemming voorgelegd aan de huurders.

 

Wat betekent dit voor onze huurders?
Het nieuwe huurbeleid is ontwikkeld in overleg met de SHD en gaat in op 1 maart 2013. De effecten van het beleid worden nauwlettend in de gaten gehouden en regelmatig geëvalueerd met de SHD.

Wat de gevolgen zijn voor huidige huurders, krijgen zij vóór 1 mei 2013 te horen. Dan ontvangen alle huurders schriftelijk bericht over de jaarlijkse en inkomensafhankelijke huurverhoging.

 < Terug naar overzicht