MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Inspraak- en informatieavond Huisvestingsverordening Holland Rijnland dinsdag 27 november

23-11-2012

Regio Holland Rijnland werkt aan nieuw woonruimteverdeelsysteem. De twee huidige systemen van Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht gaan op in één eenvoudig, transparant en efficiënt regionaal systeem. Daarom wordt de huisvestingsverordening aangepast.

Uitgangspunt is een regionale woonruimteverdeling. Om specifieke lokale opgaven het hoofd te bieden, is er ruimte voor lokaal maatwerk. Dat betekent dat gemeenten extra regels kunnen stellen om lokale volkshuisvestelijke problemen op te lossen. De ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland is niet los te zien van uitvoeringsregels: de ‘Nadere regels woonruimteverdeling’ en het ‘conceptconvenant Woonruimteverdeling Corporaties Holland Rijnland 2013’.

De ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland ligt tot 7 januari 2013 tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en op het kantoor van de regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

Voor geïnteresseerden worden er op 27 november in Katwijk (Gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3, Katwijk)
een informatieavond over het nieuwe woonruimteverdeelsysteem gehouden.  De informatieavond start om 19.00 uur.
< Terug naar overzicht