MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie bereidt zich voor op toekomst

22-11-2012

Er komt veel op woningcorporaties af: de verhuurdersbelasting en het meebetalen aan de redding van Vestia. In dit bericht leest u hoe Dunavie zich voorbereid op datgene wat er op ons afkomt. Bij het opstellen van onze begroting voor 2013 hebben wij rekening gehouden met het vastgestelde Kunduzakkoord. De maatregelen die voortkomen uit dit akkoord zijn ingerekend. Dunavie heeft een behoorlijke ambities als het gaat om het renoveren en nieuw bouwen van woningen.

Om onze ambities waar te maken en in te spelen op de komende uitdagingen hebben wij een aantal acties in gezet. Wij bekijken waar de onze inkomsten kunnen verhogen: marktconforme huren, verkopen van meer woningen en het invoeren van nieuwe diensten zoals ons serviceabonnement. Daarnaast bekijken wij ook zeer kritisch de kosten van onze eigen bedrijfsvoering en voeren we besparingen door. Te denken valt aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen en een kritisch inkoopbeleid.

Regeerakkoord
In opdracht van Aedes zijn de effecten van de maatregelen uit het regeerakkoord onderzocht. Kortweg komt er op neer dat corporaties ongeveer 1 miljard euro per jaar aan extra huurinkomsten ontvangen, maar  2 miljard euro per jaar aan verhuurdersbelasting moeten betalen. Ook wij maken ons grote zorgen over de effecten van deze maatregelen. Dat verschil kan namelijk geen enkele partij ieder jaar weer betalen. En de corporaties die het niet kunnen betalen, moeten door de andere corporaties worden gered. Het gaat nu nog om een voornemen van het nieuwe kabinet. Wij hebben deze maatregelen dan ook nog niet doorgerekend in onze begroting. Mochten al deze plannen doorgaan dan ziet er plaatje er heel anders uit. De enige knop waar we dan nog aan kunnen draaien, is de investeringsknop. Zoals eerder aangegeven wil Dunavie investeren in nieuwbouw en renovatie. Deze ambitie kunnen we niet of slechts deels uitvoeren als de kabinetsplannen doorgaan. Dat betekent dan ook de zoveelste klap voor de bouwsector. Wij hopen dat deze feiten de minister tot inzicht brengen. Wat dat concreet betekent, kunnen we nu nog niet aangeven. Vooralsnog gaan onze projecten door. Wel informeren wij onze huurders vooraf dat onze voornemens gebaseerd zijn op de huidige situatie. Als de plannen van het kabinet doorgaan, gaan we rekenen en kijken we hoe realistisch onze plannen en ambities op dat moment nog zijn. Daarnaast kunnen de nieuwe maatregelen consequenties hebben voor de financiering van projecten. En dan moeten wij keuzes maken. Maar daar is het nu nog te vroeg voor.

< Terug naar overzicht