MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Jaarlijkse huurverhoging 2008

14-05-2008

Op 7 april 2008 heeft de KBV haar voorstel tot huurverhoging besproken met de bewonerscommissies en de Stichting Huurdersbelangen Katwijk (SHK). Dit jaar zal de KBV de huur verhogen met het inflatiepercentage van 1,6%.


Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) heeft gekozen voor een huurverhoging die gelijk is aan het inflatiepercentage. De KBV neemt deze huurverhoging over. Dit betekent dat onze huurprijzen vanaf 1 juli 2008 met 1,6% omhoog gaan, behalve de wisselwoningen voor de Rooie Buurt en de geliberaliseerde woningen. Zowel de bewonerscommissies als de SHK hebben de KBV een positief advies gegeven over de huurverhoging van 2008.

Het nieuwe kabinet zal zich buigen over de modernisering van het huurbeleid. Het is nog niet bekend hoe deze wet eruit komt te zien noch wanneer dit nieuwe huurbeleid zal intreden.

KBV geeft huurders in de vrije sector zekerheid

Voor woningen in de vrije sector is de verhuurder niet gebonden aan de maximale huurverhoging die de Minister jaarlijks voorstelt. De KBV hanteert, om de huurders zekerheid te bieden, voor de komende 3 jaar een vast percentage van 2%. Dit percentage wordt uiteraard ieder jaar verhoogd met het van toepassing zijnde inflatiepercentage. Zo weten huurders waar zij aan toe zijn en komen zij niet voor verrassingen te staan.

< Terug naar overzicht