MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie succesvol

06-07-2012

Dunavie levert goede prestaties zo blijkt uit onderzoeken onder klanten, stakeholders en medewerkers. De goede prestaties vertalen zich ook in financieel gezonde resultaten waardoor Dunavie ook in de komende jaren kan blijven investeren in renovatie- en nieuwbouwprojecten. Deze week brengt Dunavie de resultaten over 2011 naar buiten. Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor Dunavie. Maar we zijn trots! Ondanks de economische tegenwind hebben we goede resultaten geboekt.

Onze resultaten
In 2011 bleven wij bouwen. Crisis of niet, goede woningen voor iedereen zijn altijd nodig. Wij hebben dan ook een fors bouwprogramma gerealiseerd: wij renoveerden 221 woningen en bouwden 37 nieuwe woningen. Verder werkten wij hard aan verbetering. In 2011 bestond Dunavie 1 jaar. Een mooi moment om kritisch terug te kijken en met elkaar te bepalen waar we kunnen verbeteren. Deze verbeterslagen zijn ingezet.

Samen aan de DIS
In 2011 hebben we een open dag georganiseerd om onze klanten een kijkje in onze keuken te geven en om onze klant nog beter te leren kennen. We vragen de klant om zijn mening om zo onze dienstverlening te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het klanttevredenheidsonderzoek dat wij in 2011 hebben laten uitvoeren. En onze klant is tevreden over onze dienstverlening. Ook het eindoordeel van de onafhankelijke visitatie bevestigt dat Dunavie goede prestaties levert.

Helaas ook minder goed nieuws
De economische crisis is verder verdiept. En de bezuinigingsmaatregelen van de overheid raken Dunavie. En ook de redding van Vestia heeft financiële gevolgen voor Dunavie. Om haar ambities waar te kunnen (blijven) maken, voert Dunavie een voorzichtig financieel beleid. En we kijken kritisch naar onze eigen kosten. Maar per saldo wordt onze investeringskracht aangetast. Dat heeft op termijn invloed op ons bouw- en onderhoudsprogramma.

Dunavie is voorbereid op de toekomst
Dunavie voert een voorzichting financieel beleid. We sluiten 2011 af met een positief jaarresultaat van € 9,8 miljoen vanuit gewone bedrijfsvoering. Hiermee hebben we de financiering van onder andere komende renovatieprojecten zeker gesteld.

Klik hier voor ons jaarverslag

< Terug naar overzicht