MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Samenwerken voor minder huisuitzettingen

05-07-2012

De gemeente Katwijk, GGD en Dunavie maken afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld. De gemeente, GGD en Dunavie gaan intensief samenwerken om Katwijkse inwoners te helpen om een huisuitzetting door huurschuld te voorkomen. Door psychische, maatschappelijke, sociale en/of financiële problemen is een bepaalde groep inwoners in Katwijk niet goed in staat om zelfstandig een huisuitzetting door huurschuld te voorkomen. Er is bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 18 jaar.

Burgemeester Wienen licht toe: "Zelf actief hulp zoeken voordat schulden gaan oplopen. Dat is de eerste stap die betrokkenen moeten zetten om een huisuitzetting te voorkomen. Soms lukt dit echter onvoldoende. Een huisuitzetting als gevolg van schulden betekent vaak een sociaal drama met ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen en een heel lange nasleep. Met deze nieuwe aanpak willen we dit zoveel mogelijk voorkomen. Want iedere huisuitzetting is er een te veel.”

Belangrijk is om in een vroegtijdig stadium het probleem te signaleren. Zo hebben de betrokken partijen afgesproken dat Dunavie de huurachterstand vroegtijdig meldt bij de GGD. De GGD stelt vervolgens vast of er sprake is van een kwetsbare situatie en coördineert het contact met hulpverleners. De GGD leidt het gezin naar het Budget Informatie Punt van de gemeente Katwijk voor schuldhulpverlening. De gemeente Katwijk zorgt dat er samen met het gezin een plan van aanpak voor de schulden komt zodat het gezin de ontstane problemen rondom de huurachterstand kan oplossen. Partijen houden hierbij onderling contact en stemmen de acties op elkaar af.

Burgemeester Jos Wienen, Sjaak de Gouw, directeur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Alfred Busser, directeur van woningcorporatie Dunavie ondertekenden vrijdag 29 juni gezamenlijk de in een convenant vastgelegde afspraken om het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurschulden terug te dringen. De afspraken gaan in op 1 juli 2012. De partijen evalueren jaarlijks de nieuwe aanpak.

< Terug naar overzicht