MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie stelt zichzelf voor

15-02-2010

Donderdag 11 februari organiseerde Dunavie een kennismakingsbijeenkomst voor een aantal van haar externe relaties. Tijdens deze bijeenkomst lichtte directeur Alfred Busser de missie en visie van Dunavie toe en stelde hij de leden van het Managementteam voor. Aansluitend hadden externe relaties tijdens een receptie de gelegenheid afscheid te nemen van Kees Kunst.

Dunavie, natuurlijk wonen

Via een korte film is toegelicht waar de organisatie voor staat. Dunavie, natuurlijk wonen: je thuis voelen in je woning en je leefomgeving. Dunavie is een woningcorporatie met oog voor mens en omgeving. We bieden primair woonruimte aan mensen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. Daarvoor werken we duurzaam samen met bewoners, (maatschappelijke) ondernemers, de gemeente en andere belanghebbenden. Met onze kennis van de gemeente Katwijk en een stevige verankering in de lokale samenleving dragen we bij aan prettig wonen en leven.

Focus en ambitie

De focus voor dit jaar ligt op de lopende en de reeds aan bewoners toegezegde projecten. Daarnaast richt Dunavie zich in 2010 op de ontwikkeling van de vastgoedstrategie. Excellent beheer, meer kennis verzamelen over de huurders, het bouwen aan een netwerkorganisatie en nieuwbouw op het voormalig vliegkampterrein Valkenburg zijn de ambities die Busser/het nieuwe managementteam zich stelt met Dunavie.

Afscheid Kees Kunst

Na 17 jaar te hebben gewerkt bij de KBV heeft Kees Kunst afscheid genomen. In december namen de medewerkers al afscheid van de adjunct-directeur. De externe relaties hadden 11 februari de gelegenheid persoonlijk afscheid van hem te nemen. Kees heeft vanuit zijn functie veel betekend voor de volkshuisvesting in Katwijk. Verhoging van de woon- en leefkwaliteit in brede zin is altijd zijn drijfveer geweest. Kees heeft in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties creatieve oplossingen gerealiseerd om bijzondere doelgroepen te huisvesten. Een voorbeeld hiervan zijn de zorgwoningen in de Nieuwe Rooie Buurt. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor intensieve samenwerking met huurders, onder andere in de vorm van Stichting Huurdersbelangen Katwijk. En hij heeft zich ingezet voor behoud en renovatie van de Nieuwe Rooie Buurt, een authentieke wijk in Katwijk.

< Terug naar overzicht