Nieuw project Dunergie

Op 29 maart is de aannemingsovereenkomst getekend tussen Dunavie en de Katwijkse Bouw Maatschappij KBM voor project Dunergie in 56 eengezinswoningen aan de Parsstraat en Boshuysenstraat in Katwijk. Dit project bestaat uit het energiezuinig maken van de woningen door het isoleren van gevels, het vernieuwen en isoleren van het dak en het plaatsen van zuiniger CV-ketels. Ook kunnen huurders tegen een beperkte huurverhoging kiezen voor zonnepanelen, dubbel glas en een zuinige mechanische ventilatie. De uitvoering start op 10 april, en wordt naar verwachting rond 1 september afgerond.

 

 

 

 

Vastgoedadviseur Gerwen van der Linden

Duurzame activiteiten Dunavie

  • Schilaanpak van bijna 2000 woningen; effectieve gevel isolatie en extra keuzes voor de bewoners met huurverhoging zoals ventilatie met warmte-terug-winning en/of zonnepanelen. 
  • Onderzoek naar Energie Prestatie Vergoeding bij Urgenda-aanpak mutatie woningen. 
  • Klant gestuurde energetische woningverbetering voor nagenoeg alle bewoners 
  • Herstructurering  Onderzoek naar warmtenet voor bestaande collectieve verwarmde complexen en toekomstige gestapelde nieuwbouw, om te voldoen aan de BENG eisen
  • Verkenning naar duurzaamheidspakketten bij mutatie/ verhuizingen
  • Voor nieuwbouwwoningen waar mogelijk gebruik maken van bouwconcepten waarbij energie prestatie vergoeding gevraagd kan worden
  • Verkenning verduurzamen van bedrijfsmiddelen (niet woningen), bijvoorbeeld samenwerken met Energieke regio