Duurzaam Dunavie


Met het akkoord van Parijs heeft de wereld aangegeven de klimaat verandering een halt toe te roepen. Ook Nederland wil zijn steentje bijdragen en OOK vooral met energie besparen in de woningbouw.
Voor u als klant van Dunavie zijn ingrepen om energie te besparen interessant. Wij horen van klanten dat naast de energie besparing, het comfort verhogend werkt en dat bij keuze voor zonnepanelen het zelfs geld bespaart.

Dunavie pakt in dit kader de verbetering van het bezit op via een grootschalig programma. Voor al onze woningen hebben we een einddoel in beeld gebracht en hebben we geïnventariseerd welke maatregelen hiervoor nodig zijn. We stellen per complex een pakket samen van maatregelen voor het gehele complex en individueel te maken keuzes. We werken met een enthousiast team aan de realisatie van dit programma en hebben er voor de komende jaren financieel veel middelen voor beschikbaar gesteld. Het duurzaamheidpogramma hebben we “Dunergie” genoemd en het bestaat uit:

  • Het aanbieden van energiebesparende verbeteringen via degroenekeuzevan. Sinds de start in 2015 zijn er al 600 woningen ontsloten en hebben al vele klanten gekozen voor bij voorbeeld zonnepanelen of slimme ventilatie met warmte terugwinning,
  • Het binnen ongeveer drie jaar onder handen nemen van de schil (isoleren van buitengevels, daken en vloeren) van ongeveer 2.500 woningen
  • Het blijven investeren in bestaand bezit via renovatieprojecten. In de Secr. Varkevisserstraat hebben we de woningen van label F opgetrokken naar A label en ook hier konden de klanten individueel kiezen voor energiebesparende maatregelen..

Dunavie investeert met Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk mee in het onderzoek naar smartpolder Katwijk. Smartpolder Katwijk is een techniek om warmte uit de rivier te halen in de zomer, daarna op te slaan in de grond en in de winter bijvoorbeeld huizen ermee te verwarmen. 

Het is belangrijk voor Dunavie om onderzoek te blijven doen, ook omdat in 2050 alle woningen gasloos moeten zijn. Dat lijkt ver weg maar er staan ook veel woningen in Katwijk. We blijven dus op zoek gaan naar verbetermogelijkheden voor ons hele bezit én daarnaast blijven we ons inzetten om zoveel mogelijk keuzevrijheid aan onze klanten te geven. Voor het grootste deel van onze klanten betekent dit dat zij hier in de komende 3 jaar zichtbaar iets van gaan merken!