MG 6406 header projecten

Planmatig onderhoud

Sorteren op:
1-1-2017 - 31-12-2017 Planmatig Onderhoud

Wat is planmatig onderhoud?

Onder planmatig onderhoud verstaan we het terugkerende onderhoud aan de woningen of de woongebouwen. De onderhoudswerkzaamheden die niet onder planmatig onderhoud vallen zijn mutatieonderhoud, reparatieonderhoud, service- en contractonderhoud.


Met planmatig onderhoud wordt ervoor gezorgd dat de woning en/of het woongebouw technisch goed in orde blijft. De buitenkozijnen worden geschilderd, alsmede de binnenkozijnen van de algemene ruimten, liftonderhoud wordt uitgevoerd, et cetera. Over een aantal vaker voorkomende werkzaamheden vindt u hieronder meer informatie.
Zodra een aannemer voor de geplande werkzaamheden is geselecteerd en een planning bekend is, krijgen de huurders schriftelijk bericht over de geplande werkzaamheden aan hun complex.


Schilderwerk

Op regelmatig terugkerende basis laten we onze woningen aan de buitenzijde schilderen. Tijdens deze schilderbeurt worden, indien nodig, kozijnen gerepareerd. Als het mogelijk is proberen we andere werkzaamheden gelijktijdig te plannen. Op deze manier wordt de overlast voor bewoners en omwonenden zo beperkt mogelijk gehouden.


Planmatig onderhoud in uw complex?

Hier vindt u het overzicht van het planmatig onderhoud 2017.