MG 6406 header projecten
terug naar overzicht

Visserijschool


Wat gaan we bouwen?
De Visserijschool is een bijzonder gebouw op een beeldbepalend punt in Katwijk. Samen met Dunavie heeft een projectontwikkelaar een plan gemaakt om de Visserijschool te restaureren en om te bouwen tot koopwoningen. De ontwikkeling en verkoop zal gebeuren door de projectontwikkelaar.

De later aangebouwde westvleugel van het gebouw behoort niet tot het monument. Deze westvleugel wordt vervangen door een nieuw appartementengebouw van drie lagen. Hierin komen 21 sociale huurappartementen van Dunavie.

Er komen voldoende nieuwe parkeerplaatsen voor de woningen in het plan. De speeltuin blijft behouden en wordt misschien zelfs uitgebreid.

Start Bouw
Verwacht eind 2018.

Vragen?
Heeft u vragen? Stel deze aan Pieter Geene of Tanja Hus op (071) 820 08 00.

Wat ging hieraan vooraf ......
Naar aanleiding van verschillende reacties uit de buurt, de politiek en van andere betrokkenen, heeft Dunavie heeft er voor gekozen om het nieuwbouw plan aan te passen. De plannen voor het monument zijn ongewijzigd gebleven.
De Visserijschool is een van de Katwijkse kroonjuwelen op een beeldbepalend punt in Katwijk. Ook in het nieuwe plan was het behoud en herontwikkeling van het monumentale gedeelte van de Visserijschool het uitgangspunt. Dit deel werd verkocht aan een projectontwikkelaar en omgebouwd tot koopwoningen. Hier ziet u de historie van de plannen door de jaren heen.