MG 6406 header projecten

Groot onderhoud De Zuid

INNOVATIEVE RENOVATIE VOOR EEN BESCHEIDEN PRIJS

Elke woningcorporatie heeft wel zo’n woningcomplex: vooroorlogse woningen die technische problemen hebben en tevens een slecht energie-label. Vanwege de populariteit van de woningen is er een voorkeur voor renovatie boven sloop. Wat te doen? Wij zijn (7500 woningen) erin geslaagd een innovatieve renovatie uit te voeren met een verbetering van het energie-label van F naar A. De stichtingskosten bedragen ca. €55.000,- per woning incl. BTW. Het betreft de renovatie van 180 woningen.

Veel maatregelen tegen een acceptabele prijs
Wij zijn erin geslaagd een uitgebreid pakket uit te voeren tegen een prijs van €55.000,- per woning. De woningen hebben een geheel nieuwe gevel aan de achterzijde, een nieuw en goed geïsoleerd dak, nieuwe kozijnen en voordeur aan de voorzijde. Het afgelopen jaar was de belangstelling groot voor dit bijzondere project. Staedion, Provides, Eigen Haard, BO-EX en de NWS zijn enkele van de meer dan 10 organisaties die met interesse een bezoek hebben gebracht en diversen hebben inmiddels opdracht gegeven voor een vergelijkbare renovatie.

Innovaties
In het project zijn een aantal innovatieve producten toegepast die veel belangstelling trekken van andere corporaties. De belangrijkste zijn:

  • Een ventilerende onderdorpel. Het lijkt een futiel iets, maar de wijze van ventileren is ontzettend belangrijk nu we woningen steeds energiezuiniger maken. Vocht en schimmelklachten zijn tenslotte veel voorkomend in het dagelijks beheer. Deze ventilerende onderdorpel is prettig voor de bewoner (geen koudeval) én is zelfregulerend zodat de woning altijd voldoende ventileert. Dit product was nooit eerder gebruikt. 
  • Climarads (en zonnepanelen) als eigen keuze. De bewoners konden tegen een beperkte huurverhoging kiezen voor Climarads en zonnepanelen. Meer dan 50% van de huurders heeft hieraan meegedaan.
  • Dunavie wilde onderhoudsarme kozijnen en de keuze is gevallen op Accoya-kozijnen. Deze duurzame vervanger van kunststof heeft een lange levensduur, een lage onderhoudsfrequentie en zorgt hierdoor mede voor een lagere afschrijving. De Accoya-kozijnen zijn onder meer flexibeler dan kunststof bij vervanging van hang- en sluitwerk en bleken voor de jaren 30 uitstraling van het complex passender.


Het proces
Wij hebben het proces innovatief gemaakt door de renovatie zo efficiënt en snel mogelijk te laten lopen. Om de prijs laag te houden is er zoveel mogelijk met prefab-elementen gewerkt. Zoals dit in de nieuwbouw gangbaar is geworden, zo lijkt dit ook voor betaalbare renovaties de beste weg. Geen getimmer meer in de woningen, maar zoveel mogelijk de fabricage van tevoren in de fabriek.


De meeste corporaties kiezen tegenwoordig voor de “regierol” in onderhoud en bemoeien zich weinig met de uitvoering. Wij zien  dat de buitenwereld niet “vanzelf loopt” en dat een proactieve houding bij de corporatie wel degelijk loont met een betere uitvoering buiten. Concreet hebben wij een sturende rol gespeeld in de samenwerking tussen Weijman, de hoofdaannemer, en de onderaannemers. Daarbij zijn wel de wederzijdse rollen en juridische verantwoordelijkheden goed bewaakt. Door een voortvarende houding van alle betrokkenen behaalden zij samen het beste resultaat. Als eerste zijn er twee pilots geweest met respectievelijk 1 en daarna 20 woningen. Hierna werden de overige 159 woningen uitgevoerd. Deze werkwijze was leerzaam en leidde tot procesverbeteringen in de uitvoering waardoor de afgesproken kwaliteit is geborgd en het project ruimschoots binnen de planning is opgeleverd.


Weijman is de verantwoordelijke partij voor de uitvoering. Met een vast team van vakmensen en co-makers hebben zij de werkzaamheden uitgevoerd. Door de heldere en duidelijke communicatie naar de bewoners en de omgeving is, ondanks de heftige ingreep, bij hen een enorme tevredenheid gerealiseerd.

Trots
Samen met Weijman hebben we samen een prachtig project gerealiseerd en daar zijn we trots op!


Hoe zat het ook alweer?
Dinsdag 27 oktober tekende Dunavie de aannnemingsovereenkomst voor de werkzaamheden in de Zuid. Begin 2016 is gestart met de technisch noodzakelijke werkzaamheden aan de eerste woningen van het complex de Secretaris Varkevisserstraat, dit complex omvatte woningen aan de Secretaris Varkevisserstraat, de Waal Malefijtstraat,
Weth. D. Ouwehandstraat en Schoolstraat. Met de technisch noodzakelijke werkzaamheden warden onder meer de lekkage en vochtklachten opgelost. De werkzaamheden startten in de woningen aan de Secr. Varkevisserstraat 205 tot en met 243 en naen ongeveer drie maanden in beslag. Na het afronden van de werkzaamheden in dit blok evalueerden bewoners, aannemer en Dunavie gezamenlijk het verloop van de werkzaamheden. De ervaringen van de bewoners namen we mee in het vervolg van het project.

Bewoners denken mee
Wij vinden het belangrijk dat bewoners met ons meedenken. Het gaat tenslotte om hun woning en wooncomfort. Vorig jaar vroegen wij de huurders met ons mee te denken. In dit complex was nog geen bewonerscommissie actief. Inmiddels heeft een aantal enthousiaste bewoners een bewonerscommissie opgericht. Deze bewonersgroep heeft in september de proefwoning bekeken en hun reacties zijn enthousiast en positief.