MG 5706 header in de buurt

Samenwerkingspartners

Dunavie stelt hoge eisen aan haar dienstverlening. Om die te realiseren werken we duurzaam samen met partijen.

Een netwerkorganisatie

Dunavie werkt als een netwerkorganisatie en maakt voor iedere samenwerkingsrelatie haar eigen rol als concurrent, partner, opdrachtgever of opdrachtnemer, expliciet. Dunavie streeft er daarbij naar in elke situatie relevante inhoudelijke kennis in te brengen. Daarbij nemen we verantwoordelijkheid en bakenen deze steeds strak af. Wederkerigheid in onze relaties staat voorop, door steeds de vraag te stellen: “wat kunnen wij bieden en wat bieden partners ons?”.

Zelfbewust; met de blik naar buiten

Dunavie is een zelfbewuste organisatie die uitdraagt waarvoor zij staat, en tegelijkertijd open staat voor haar omgeving. Onze blik is gericht op buiten, we zijn ruimtezoekend en actief op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. Onze kennis van de gemeente Katwijk is onze kracht. We verplaatsen ons in de wensen van onze partners. Dunavie wil zichtbaar zijn. Zij is trots op haar successen en viert deze. Dunavie is duidelijk in haar standpunt en brengt dit onderbouwd naar buiten.