MG 5706 header in de buurt

Overlast melden

Wanneer u overlast van uw buren ondervindt, dan kunt u dat bij ons melden. Door hier het overlastformulier te downloaden en in te vullen, kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen van de overlast die u ervaart. Vult u het formulier zo volledig mogelijk in. U kunt overlast niet anoniem melden. Wanneer wij het formulier van u retour hebben, delen wij u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen zeven werkdagen schriftelijk mee welke stappen wij gaan ondernemen. Wanneer u last heeft van structurele overlast kunt u contact opnemen met Dunavie afdeling Sociaal Beheer.  Wij kunnen dan een logboekformulier toesturen om de overlast te registreren.

Leest u hier onze tips om zelf met uw buren in gesprek te gaan!

(Drugs)overlast of strafbaar feit

Bij een overtreding of strafbaar feit, zoals ernstige geluidsoverlast, bedreiging, geweld en criminele activiteiten, schakelt u de politie in. Meld dit ook altijd schriftelijk aan Dunavie.

Ook drugsoverlast vergt een andere aanpak. Meld dit altijd bij de politie èn bij Dunavie. In deze folder leest u hoe u dit kunt doen.

Ongedierte

Ongedierte in uw woning en/of woongebouw is erg vervelend. U kunt er zelf het een en ander aan doen om dit te voorkomen. Zorg er voor dat vuil en etensresten altijd zijn opgeruimd. Zo houdt u de omgeving schoon en verkleint u de kans op ongedierte. Heeft u last van ratten, kakkerlakken of faraomieren? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Katwijk op telefoonnummer (071) 406 50 00. Heeft u last van wespen of bijennesten in de gevel of op een andere onbereikbare plaats? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Dunavie. Bij eenvoudig te bestrijden ongedierte, zoals mieren en muizen, bestrijdt u zelf het ongedierte.