MG 5706 header in de buurt

Buurtbeheer

Onze medewerkers, zoals buurtbeheerders en huismeesters, zijn actief in de wijk aan het werk. Zij hebben onder andere een signaleringsfunctie. En zij verrichten uitvoerende taken, zoals klein onderhoud aan de woongebouwen, schoonmaakwerkzaamheden en het controleren op vervuiling. Onze medewerkers informeren bewoners over de zaken die spelen en zijn het aanspreekpunt voor de buurt. Bewoners kunnen problemen in de buurt doorgeven aan deze medewerkers. Samen met de bewoners zoeken we dan naar een oplossing.

Spreekuur

Ton Lukkien , Wim van der Bent en Ruud van Rijn zijn de buurtbeheerders van Dunavie. Hieronder leest u hoe onze buurtbeheerders te bereiken zijn.

Buurtbeheerder Ton Lukkien
Kantoor Rijnflat
Spreekuur: u kunt telefonisch een afspraak met hem maken via telefoonnummer (071) 820 08 00.

Buurtbeheerder Wim van der Bent
Kantoor: Cleijn duinplein
Spreekuur: u kunt telefonisch een afspraak met hem maken via telefoonnummer (071) 820 08 00.


Buurtbeheerder Ruud van Rijn
Kantoor: J. Th. de Visserstraat
Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 09.30 uur

Buurtpreventie Frederiksoord

Het doel van buurtpreventie is dat bewoners, politie,  gemeente Katwijk en Dunavie er samen voor zorgen dat de buurt schoon, heel en veilig is en blijft. Voor meer informatie kijkt u op www.buurtpreventiekatwijk.nl