MG 5706 header in de buurt

Prettige woonomgeving

Wij hechten veel waarde aan fijne, aantrekkelijke wijken waarin u prettig woont. Daarom richten wij ons zowel op de woning als de woonomgeving. Dunavie voelt zich (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woonomgeving in de Katwijkse wijken. Daarin maken we wel keuzes: investeringen in de leefbaarheid van de woonomgeving moeten aantoonbaar bijdragen aan het woongenot van de huurders van Dunavie. Uitgangspunt is schoon, heel en veilig!

Het is vervelend als u overlast van uw buren ervaart. Wij geven u graag een aantal tips om dit te voorkomen. Probeer allereerst het probleem rustig te bekijken. Om welk gedrag of geluid gaat het? Stoort het u altijd of alleen op bepaalde momenten? Hebben andere buren er ook last van? Komt u tot de conclusie dat uw klacht redelijk is, praat daar dan met uw buren over. Probeer samen afspraken te maken om herhaling te voorkomen. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die u ervaart. Wanneer u de overlast bespreekbaar maakt, lost dit in de meeste gevallen het probleem op.

Ons uitgangspunt is dat bewoners overlast met elkaar oplossen. Soms lukt dit niet (meer). Neemt u dan contact op met Dunavie. Wij kunnen bemiddelen. Wij proberen alsnog afspraken te maken met u en degene die de overlast veroorzaakt. Belangrijk is dat u ons schriftelijk op de hoogte brengt. U kunt hiervoor het meldingsformulier gebruiken dat op onze website staat. U kunt het formulier ook telefonisch bij ons aanvragen of afhalen op ons kantoor.