MG 5706 header in de buurt

'Mijn drijfveer is mensen een stukje rust geven. Dat ze fijn thuiskomen, dat het warm en behaaglijk is.'

Het is maandagochtend, half elf wanneer we aanbellen bij Jenny Buikhuizen. Jenny woont al zo´n 33 jaar in de J. Th. de Visserstraat en is al jaren actief binnen de bewonerscommissie. We zijn erg benieuwd wat er zo leuk is aan deze bewonerscommissie en dat ze al zo lang deelneemt. Met de lift gaan we naar de negende verdieping. Eenmaal uitgestapt genieten we van een prachtig uitzicht. Jenny woont op de hoek en binnen kunnen we over het hele dorp uitkijken en zien we in de verte de schepen op de Noordzee. Maar ook in de woning kijken we onze ogen uit. De woning hangt vol met prachtige, zelfgeschilderde kunstwerken.


Wie is Jenny Buikhuizen?
Wij maken kennis met een zeer actieve vrouw, want naast haar werk als bewonerscommissielid doet zij nog veel meer. Waaronder schilderen. En is als vrijwilliger nog betrokken bij de organisatie van bijeenkomsten van de Marine, waar ze 32 jaar in verschillende functies werkte. Haar droom was om de Academie voor Beeldende kunst te doen. Maar in haar tijd was dat niet de bedoeling. Ze kon maar beter een echt vak leren, zoals secretaresse. Dat bleek toch niet zo een handige keuze vanwege haar dyslexie. Dus terug naar school om kinderverzorgster te worden. Dat bleek ook geen succes. Uit de EVA heeft ze toen een bonnetje voor de Marine ingevuld en zo is ze daar terechtgekomen en heeft er 32 jaar met veel plezier gewerkt en als kers op de taart rondde Jenny tijdens haar carrière bij de Marine alsnog de Academie voor Beeldende kunst af!
Deze periode besteden we extra aandacht aan bewonersparticipatie. Wat verstaat u onder participatie?
´Participatie is voor mij: meedenken en -kijken met Dunavie over het wonen in De 3 Torens.´Tevens het luisteren naar de bewoners.´

Wat doet de bewonerscommissie “De 3 Torens”?
´We kijken en denken dus met Dunavie mee over het wonen in De 3 Torens. We zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij het onderhoudsproject aan de Visser- en Treubstraat, waar we ook de Colijnstraat bij betrekken. We zijn de spreekbuis tussen bewoners en Dunavie. De bewonerscommissie is er in mijn ogen niet voor om (individuele) problemen van bewoners op te lossen. Wat we wel doen, is bewoners begeleiden, adviseren en doorverwijzen naar de juiste organisatie, bijvoorbeeld Dunavie.´
Wat is uw rol binnen de bewonerscommissie?
´Ik houd me vooral met technische zaken bezig. Daar ligt mijn interesse. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was technisch adviseur in de vliegtuigindustrie. Vroeg deed ik al het onderhoud van mijn eigen bootje en later van mijn Solex. Mijn vader liet me dat allemaal zelf doen en door vallen en opstaan heb ik veel van de techniek geleerd.´
Wat is er zo leuk aan lid zijn van de bewonerscommissie “De 3 Torens” /betrokkenheid bij beleid Dunavie. Wat drijft u?
´Mijn drijfveer is mensen een stukje rust geven. Dat ze fijn thuiskomen, dat het warm en behaaglijk is. Vanaf het begin van de bewonerscommissie ben ik betrokken geweest. Ik ben er een tijdje tussenuit geweest vanwege een Kaderopleiding bij de Marine. Ik was toen alleen in het weekend in Katwijk en dat was lastig te combineren met de bewonerscommissie. Vanaf 1 mei 2000 ging ik tijdelijk de bewonerscommissie weer versterken en 14 jaar later doe ik het nog steeds met veel plezier. Ik vind het interessant om mee te kijken en denken, bijvoorbeeld nu met het onderhoud: sparren over de werkzaamheden. Logisch denken, problemen oplossen, meedenken met bewoners en de technische mensen dat is wat ik doe. Daarnaast woon ik in de Visserstraat en die ervaring breng ik in bij het bespreken van de plannen. Ik ken mijn woning en het gebouw met zijn geschiedenis. ´

Hoe ervaart u de samenwerking tussen Dunavie en de bewonerscommissie in het algemeen en bij het onderhoudsproject in het bijzonder?
´Door het project is de samenwerking tussen de bewoners(commissie) en Dunavie beter geworden. Er is duidelijkheid gekomen. Lange tijd was het onduidelijk welke werkzaamheden uitgevoerd gingen worden en wanneer. Zelf ben ik bijvoorbeeld al vijf jaar toe aan nieuwe vloerbedekking. Dat heb ik steeds uitgesteld. Als de werkzaamheden straks achter de rug zijn dan kan ik dat gaan vervangen en andere klussen in mijn huis gaan oppakken. ´ Door alle vertragingen en onzekerheid wat er ging gebeuren is dat bij vele bewoners blijven liggen.
´De communicatie gaat nu ook veel beter´ vervolgt Jenny. ´We worden op tijd geïnformeerd en er hangt duidelijke informatie in de algemene hal beneden. We hebben ook het gevoel dat er beter naar ons geluisterd wordt. Als we verschillen van mening over een voorstel dan zoeken we naar een alternatief. Een voorbeeld daarvan is het afsluiten van de stortkokers. Bewoners vinden dat geen goed plan. Dat is met Dunavie besproken en afgesproken is dat de stortkoker nu open blijft. Als bewonerscommissie hebben we ons bijvoorbeeld ook ingezet voor het vervangen van het sleutelsysteem. In het verleden bleken bewoners die uit de flat vertrokken nog wel eens sleutels te bewaren en kwamen dan bijvoorbeeld hun afval nog in de container gooien terwijl ze niet meer in de flat wonen. Nu met het nieuwe systeem kunnen sleutels gemakkelijk worden geblokkeerd en kunnen oud bewoners niet meer het gebouw binnen.´
´Nog een goed voorbeeld is het onderhoudsboekje dat bewoners hebben ontvangen over het huidige onderhoudsproject. De informatie is duidelijk. Als bewonerscommissie merken we dat direct. We krijgen een stuk minder vragen over het onderhoudsproject. ´

Hoe betrekt u/de bewonerscommissie de overige bewoners uit het complex bij het prettig wonen in “De 3 Torens”?
´We brengen geregeld een Nieuwsbrief uit waarin we bewoners informeren. De Nieuwsbrief heeft ook een behoorlijke metamorfose ondergaan. Vroeger waren het veel regels over je wel en niet mocht. Tegenwoordig is het kort en bondige informatie met illustraties. Dat leest veel prettiger. En is ook voor mensen die minder goed Nederlands spreken, te begrijpen. Wij spreken ook altijd mensen aan. En we geven zelf het goede voorbeeld. Daarnaast staan onze deuren altijd open voor vragen en ideeën van bewoners.´

Hoe ziet u ideale vorm van bewonersparticipatie eruit. En wat moet er dan veranderen?
´Het lijkt wel of mensen niet durven om zelf initiatief te nemen richting organisaties. Als er iets mis is in de flats dan weten de bewoners ons te vinden. Maar de stap naar Dunavie of de liftmonteur lijkt te groot. Ik spreek ze daar op aan en stimuleer ze dat toch zelf te doen. Mijn ideale vorm van participatie is dat mensen zelf contact durven op te nemen met de betreffende bedrijven en Dunavie en daar ook een luisterend oor vinden die ze adequaat helpt en niet met een kluitje het riet in stuurt.

Interesse?
De bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners van een bepaald complex. Heeft u interesse om deel uit te maken van een bestaande of nog op te richten bewonerscommissie? Dan zijn wij daar erg blij mee. Wilt u meer informatie over de bewonerscommissie in uw complex of over welke bijdrage u kunt leveren? Neemt u dan gerust contact met ons op.