MG 5706 header in de buurt

Huurdersorganisatie

Via de huurdersorganisatie, Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SH de Duinstreek), worden huurders betrokken bij het beleid van Dunavie. Samen bespreken wij zaken die alle huurders aangaan, zoals het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening, de (meerjaren)begroting, het huurbeleid en de beleidsvoornemens. De relatie tussen Dunavie en SH de Duinstreek is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die onder andere bepaalt waarover Dunavie haar huurdersorganisatie informeert, advies of instemming vraagt.

De samenwerking tussen Dunavie en SH de Duinstreek heeft een aantal doelen:

  • Het creëren van daadwerkelijke betrokkenheid en ruimte om invloed uit te oefenen vanuit de huurdersorganisatie;
  • Het bevorderen van een goede relatie tussen verhuurder, huurdersorganisatie en bewonerscommissies;
  • Het optimaliseren van de kwaliteit van wonen en daarbij behorende dienstverlening van Dunavie;
  • Het door Dunavie uit te voeren beleid laten aansluiten bij de wensen van (toekomstige) bewoners.

Contactgegevens

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek
Nassaudreef 38a
2224 AN  Katwijk
Telefoon: (071) 407 72 46
e-mail: info@shdeduinstreek.nl
website: www.shdeduinstreek.nl

U kunt van maandag tot en met donderdag het kantoor binnenlopen van 10.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur met uw vragen en/of voor het maken van een afspraak.