MG 5706 header in de buurt

Wie werken er?
En waarvoor kun je bij hen terecht? In gesprek met de collega’s van deze afdeling: Nicoline en Ruud. Zij werken in het team Leefbaarheid dat bestaat uit vier medewerkers sociaal beheer, twee incasso medewerkers, twee buurtbeheerders en vijf huismeesters.

Wat is leefbaarheid?
Dat is een schone, hele en veilige woonomgeving. Daar maken wij ons hard voor. Wij stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een speelvoorziening in een kinderrijke buurt of het inrichten van een soosruimte in een senioren complex. Goeie initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar! Belangrijk is dat het idee een bijdrage levert aan verbetering van de leefbaarheid in het complex of de buurt en bewoners elkaar beter leren kennen. Wij spreken regelmatig met onze bewonerscommissies. Dat zijn er zo’n 35. De initiatieven, die zij aandragen om de woonomgeving schoon, heel of veilig te maken pakken wij, voor zover mogelijk, op. Wij denken graag mee.
Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Wij proberen dit, natuurlijk binnen de kaders van de wet, op te lossen. Wij doen dit samen met de bewoner(s). Soms is er hulp van buitenaf nodig. Wij kennen de sociale kaart van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Wij schakelen, als het nodig is, de juiste instantie in om het probleem op te lossen of bewoners te begeleiden. Altijd met het uitgangspunt dat het schoon, heel en veilig moet zijn in de woonomgeving. Kortom, dat huurders prettig kunnen wonen en zich thuis voelen in hun woning.

Wat is dan een sociale kaart?
De sociale kaart zijn de instanties die iets, in welke vorm dan ook, met zorg te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de GGD, de GGZ of de thuiszorg. Ook verslavingszorg, de voedselbank en ook de politie en Dunavie weten elkaar, als het nodig is, te vinden. Als wij een melding krijgen dat een huurder van ons overlast veroorzaakt, dan nemen wij altijd eerst zelf polshoogte en gaan in gesprek met de betrokkenen. Als je je zorgen maakt over een buurman of buurvrouw, omdat de gordijnen bijvoorbeeld al heel lang gesloten zijn, dan kun je dit ook bij ons melden. Wij gaan dan snel langs bij de betreffende huurder om te zien of er iets aan de hand is.

Hoe werkt zo’n melding?
Ruud legt uit: Je kunt ons een brief of email sturen of bellen. Anoniem melden kan bij ons niet. Meldingen worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Wat moet je in huis hebben voor deze afwisselende baan?
Je moet goed kunnen schakelen en het leuk vinden om mensen met elkaar te verbinden. Zowel de melder als de overlast veroorzaker moet je gelijk behandelen. Beiden moeten terecht kunnen voor een luisterend oor.
‘Mijn droom is het dat mensen, ongeacht hun afkomst of achtergrond, nog meer naar elkaar om kijken. Dat buren elkaar helpen en problemen samen oplossen. Dunavie kan hen daarbij ondersteunen, als dat nodig is. Uiteindelijk zijn wij samen (de bewoners én Dunavie) verantwoordelijk voor een schone, hele en veilige woonomgeving!’