MG 5706 header in de buurt

Bewonerscommissie

Het overleg met bewoners is op een gestructureerde manier georganiseerd en vindt op verschillende niveaus en momenten plaats. Bijvoorbeeld doordat bewoners zich op buurt- en/of complexniveau verenigen in een bewonerscommissie. De bewonerscommissie vormt de schakel tussen de huurders en Dunavie. Samen met de bewonerscommissies bespreken we onder andere het onderhoud aan de woningen en de uitvoering van de aangeboden diensten (zoals tuinonderhoud en schoonmaak). Daarnaast spelen de dagelijkse beleving van de woonomgeving, sociale veiligheid en leefbaarheid een grote rol.

Interesse?
De bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners van een bepaald complex. Heeft u interesse om deel uit te maken van een bestaande of nog op te richten bewonerscommissie? Dan zijn wij daar erg blij mee. Wilt u meer informatie over de bewonerscommissie in uw complex of over welke bijdrage u kunt leveren? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Benieuwd naar wat een bewonerscommissie allemaal doet. Lees dan het interview met Jenny Buikhuizen, bewonerscommissie lid van de Drie Torens.