MG 4566 homeMG 5800 homeMG 5577 homeMG 4952 homeMG 5759 home

Dunavie, aangenaam

Welkom bij Dunavie

Dunavie is een woningcorporatie in Katwijk met zo'n 8.000 woningen, bedrijfspanden en garages. Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te zorgen voor goed wonen geven wij een prettige thuisbasis aan onze huurders. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Daar zetten wij ons graag voor in. Wij zijn nauw betrokken bij onze huurders en de lokale samenleving. Samen met hen werken we aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later.

Dunavie Nieuws

15 maart 2018

Dunavie opent eerste Duurzame Groene Straat in Katwijk

Maandag 12 maart 2018 opende Dunavie haar eerste ‘groene straat’ in Katwijk. In de Boshuysenstraat in Katwijk, een complex wat bestaat uit 56 woningen, werd flink in duurzaamheidsmaatregelen geïnvesteerd. De...lees meer

15 maart 2018

Onderzoek naar betaalbare collectieve duurzame oplossingen voor Vliegkamp Valkenburg

Op donderdag 15 maart 2018 tekenen Wim Drossaert, directeur van Dunea en Alfred Busser, directeur van woningcorporatie Dunavie een Letter Of Intent voor gezamenlijk onderzoek naar collectieve warmtevoorziening voor de te...lees meer

15 maart 2018

Ondertekening overeenkomst Smartpolder Katwijk

Vandaag ondertekenen gemeente Katwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland, woningbouwcoöperatie Dunavie en Alliander DGO de samenwerkingsovereenkomst warmtebenutting Smartpolder Katwijk. lees meer

08 maart 2018

Inwoners gemeente Katwijk krijgen voorrang bij huurwoningen Hoorneslaan

Het college heeft besloten lokaal maatwerk toe te passen bij het nieuwbouwproject aan de Hoorneslaan. Dit houdt in dat de inwoners van de gemeente Katwijk bij de eerste aanbieding voorrang krijgen bij de toewijzing van de 87...lees meer